Općinski načelnik

FORMALNO OBRAZOVANJE

Ime i prezime: Stjepan Piljić
Datum i mjesto rođenja: 26.09.1974., Bosanski Šamac
Adresa stanovanja: Stjepana Radića 14, 76233 Domaljevac
Telefon: 063 342 771
e-mail: stjepan.piljic@gmail.com
Obrazovna institucija Zvanje
Filozofski fakultet Sarajevo Profesor pedagogije
Pedgoški fakultet Mostar Nastavnik razredne nastave
Gimnazija Županja

STRUČNA USAVRŠAVANJA

Organizator obuke Naziv programa Godina 
OSCE BiH „Active Learning/Teaching in BiH“ 2012.-2015.
Kultur Kontakt Austria Edukacija za ravnatelje 2015.
Obrazovni centar za ljudska prava i demokraciju CIVITAS Demokratske škole 2012.
Friedrich Ebert Stiftung BiH FES – sindikalna škola 2012.
Ministarstvo prosvjete, znanosti kulture i športa ŽP Škola i razvoj kompetencija 2012.
SSOOiO BiH   Uloga i značaj socijalnog dijaloga u       sindikalnoj podružnici 2011.
OSCE BiH „Education for the Future: the European Framework of Key Competencies“ 2010.
SSOOiO BiH Radno zakonodavstvo 2010.
EFP Institute of the  Balkans Education for Peace 2010.
Centar za obrazovne inicijative Seminar za primjenu metodologije usmjerene na dijete 2007.
CIVITAS BiH Osnove demokracije 2007.
CIVITAS BiH Umijeće življenja 2007.
CIVITAS BiH Projekt građanin 2006.
Finnish Co-operation in the Education Sector of  BiH The Training of School Managemen
Teams in Democratic School Management
2005.

DODATNE VJEŠTINE

Naziv: Opis
Vozačka dozvola: C kategorija
Računalni programi: MS Office paket

SADAŠNJA POZICIJA

Institucija: Općina Domaljevac
Pozicija: V.d. općinski načelnik, 
Mandat: 2018 –
Adresa: Posavskih branitelja 148, Domaljevac
Telefon /fax: 031 716 600, 716 604
e-mail: stjepan.piljic@gmail.com
Web: www.domaljevac.ba

DOSADAŠNJA ZAPOSLENJA

Naziv institucije Pozicija Trajanje
Osnovna škola Braće Radića Domaljevac V.d. ravnatelj škole 2015.-2018.
Osnovna škola Braće Radića Domaljevac Pedagog2007.-2015.
Osnovna škola Braće Radića Domaljevac Nastavnik razredne nastave 2004.-2007.
Slobodna zona Orašje Djelatnik na poslovima međunarodnog otpremništva 2001.-2004.

STRUČNO-PROFESIONALNI ANGAŽMAN

Naziv institucije Pozicija Trajanje
OSCE Bosne i Hercegovine,
Obrazovni forum Beograd
Instruktor programa Aktivno učenje 2015. –