POTPISAN SPORAZUM O GRADNJI VIŠESTAMBENE ZGRADE

U srijedu (5. veljače) u zgradi Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine u Sarajevu upriličeno je potpisivanje sporazuma o suradnji na realizaciji Državnog projekta stambenog zbrinjavanja u okviru Regionalnog stambenog programa (DPSZ/RSP) za Pod-projekt BiH6:

Obnova i izgradnja 235 obiteljskih kuća i izgradnja 390 stanova u višestambenim zgradama za raseljene osobe i povratnike u BiH.

Za financiranje stambenih projekata i podršku u realizaciji programa, donatori RSP-a su do sada izdvojili 287 miliona eura, od čega se 64,5 miliona eura odnosi na projekte u BiH. Europska unija je najveći donator sa učešćem od 234 miliona eura, nakon čega slijedi SAD sa 24 miliona, Njemačka, Norveška, Švicarska, Italija, Danska, Turska kao i nekoliko ostalih zemalja. Snažnu podršku programu daju UNHCR, OSCE i Razvojna banka Vijeća Europe (CEB).

Sporazum o suradnji potpisali su načelnici i gradonačelnici 17 općina i gradova u FBiH: Bosanska Krupa, Čapljina, Domaljevac-Šamac, Donji Vakuf, Goražde, Gornji Vakuf-Uskoplje, Kalesija, Kladanj, Ključ, Lukavac, Novi Travnik, Odžak, Orašje, Sapna, Vareš, Vogošća i Zavidovići.

U ime općine Domaljevac-Šamac, načelnik Stjepan Piljić potpisao je sporazum o gradnji višestambene zgrade sa 9 individualnih stambenih jedinica. Stanovi su namijenjeni za stambeno zbrinjavanje najugroženijih raseljenih osoba i povratnika po modelu neprofitnog socijalnog stanovanja i ostat će u trajnom vlasništvu lokalne zajednice koja je osigurala građevinsko zemljište i priključke na infrastrukturu.

Uz načelnike i gradonačelnike općina i gradova, Sporazume o suradnji u ime Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine, u svojstvu vodeće institucije, potpisao je zamjenik ministra Dževad Mahmutović, a u ime Federalnog ministarstva raseljenih osoba i izbjeglica  u svojstvu Jedinice za implementaciju na području FBiH ministar Edin Ramić.