Samostalna služba za komunalne djelatnosti općine Domaljevac

Odlukom Općinskog vijeća Domaljevac-Šamac 14. 05. 2013. godine utemeljena je samostalna općinska služba za komunalne djelatnosti općine Domaljevac.

Služba obavlja sljedeće poslove iz oblasti komunalnih djelatnosti:

1.     skupljanje i odlaganje komunalnog otpada,

2.     održavanje čistoće,

3.     održavanje javnih površina,

4.     održavanje nerazvrstanih cesta,

5.     održavanje javne rasvjete,

6.     održavanje tržnice na veliko i malo,

7.     održavanje groblja i obavljanje pogrebnih poslova,

8.     zimsko održavanje lokalnih cesta.

Služba je smještena u Domaljevcu u ulici Sv. Ane 102.

Osnovni podaci o djelatnicima:

Ime i prezime: Šimo Leovac
Rođen: 21.08.1965.godine.
Mjesto prebivališta: Domaljevac
Stručna sprema: SSS
Radno mjesto: upravitelj samostalne službe za komunalne djelatnosti.

Ime i prezime: Luca Leovac
Rođena: 05.05.1960. godine.
Mjesto prebivališta: Domaljevac
Stručna sprema: SSS, IV. stupanj ekonomski tehničar
Radno mjesto: radnica za obračun komunalnih naknada i usluga i obavljanja blagajničkih poslova.

Ime i prezime: Ružica Koturić
Rođena: 28.08.1976. godine
Mjesto prebivališta: Domaljevac
Stručna sprema: SSS, poljoprivredni tehničar
Radno mjesto: radnica za administrativno tehničke poslove

Ime i prezime: Ankica Leovac
Rođena: 29.10.1971. godine
Mjesto prebivališta: Domaljevac
Stručna sprema: SSS
Radno mjesto: komunalna radnica na održavanju javnih objekata i površina

Ime i prezime: Đuro Perišić
Rođen: 02.11.1984.godine.
Mjesto prebivališta: Domaljevac
Stručna sprema: SSS, trgovac
Radno mjesto: komunalni radnik-vozač radnih strojeva.

Ime i prezime: Slaven Bjelanović
Rođen: 17.06.1994.godine.
Mjesto prebivališta: Domaljevac
Stručna sprema: SSS, IV. stupanj tehničar drumskog saobraćaja
Radno mjesto: komunalni radnik-vozač radnih strojeva.

Ime i prezime: Đuro Đukić
Rođen: 22.03.1996.godine.
Mjesto prebivališta: Domaljevac
Stručna sprema: SSS, automehaničar
Radno mjesto: komunalni radnik-vozač radnih strojeva.

Ime i prezime: Ivica Đukić
Rođen: 07.08.1985.godine.
Mjesto prebivališta: Domaljevac
Stručna sprema: OŠ
Radno mjesto: komunalni radnik.

Ime i prezime: Anto Tunjić
Rođen: 16.05.1966.godine.
Mjesto prebivališta: Grebnice
Stručna sprema: OŠ
Radno mjesto: komunalni radnik.

Ime i prezime: Mladen Madžarević
Rođen: 27.03.1982.godine.
Mjesto prebivališta: Domaljevac
Stručna sprema: OŠ
Radno mjesto: komunalni radnik.