PREKOGRANIČNA SURADNJA KROZ IPA PROGRAM

Danas, 04. veljače, održan je sastanak u Općini Domaljevac-Šamac u sali za sastanke s predstavnicima Univerziteta iz Banja Luke, Insituta za genetičke resurse Banja Luka, Instituta za šumarstvo Beograd, Šuma Vojvodine te Općine Šid.

Tema sastanka bila je zajednička prijava na Javni poziv u sklopu IPA programa prekogranične suradnje između Srbije i Bosne i Hercegovine. Općina Domaljevac-Šamac u ovoj prijavi sa BiH strane zajedno s Univerzitetom iz Banja Luke bit će nositelj aktivnosti. Prijava se odnosi na očuvanje biodiverziteta kroz istraživanje, očuvanje prirodnih resursa i unaprjeđenje turističkih potencijala bare Tišina i dijela Odmutske bare koja teritorijalno pripada općini Domaljevac-Šamac.