Dječji vrtić Domaljevac

Javna ustanova „Dječji vrtić“ Domaljevac osnovana je od strane Općinskog vijeća Domaljevac-Šamac 28.06.2004. godine.

Izgradnju i opremanje vrtića su financirali Federalno ministarstvo obrazovanja, Vlada Republike Hrvatske  kroz program pomoći hrvata u Bosni i Hercegovini i OPEC fond.  Općina je 2012. osigurala  preostala potrebna sredstva za opremanje namještajem, edukativnim igračkama i svim ostalim sredstvima potrebnim za realizaciju odgojno-obrazovnog rada.

„Dječji  vrtić“ Domaljevac je počeo s radom prvog listopada 2012. godine.

Javna ustanova Dječji vrtić Domaljevac smještena je u Domaljevcu u ulici Ivana Mažuranića 10.

Odgojno-obrazovni rad se realizira u dvije skupine. Prva skupina je mješovita za djecu uzrasta od tri do šest godina. Druga skupina je jaslička za djecu od jedne do tri godine starosti. Trenutačno se u mješovitoj skupini nalazi 17 djece, a u mješovitoj 11 djece.

Ustanovom rukovodi v.d. ravnateljica Marijana Ivešić, dipl. pedagog-psiholog.

Podaci  o zaposlenicima:

Ime i prezime: Marijana Ivešić
Datum i mjesto rođenja: 14.04.1985.
Prebivalište: Kralja Zvonimira 13. ,Domaljevac
Radno mjesto: v.d. ravanteljica
Stručna sprema: VSS, dip. pedagog-psiholog
Datum zasnivanje radnog odnosa: 09.12.2015.

Ime i prezime: Matija Matić
Datum i mjesto rođenja: 03.10.1992.
Prebivalište: Stjepana Radića 39. ,Domaljevac
Radno mjesto: odgojiteljica
Stručna sprema: VSS, sveučilišna prvostupnica ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja
Datum zasnivanje radnog odnosa: 20.01.2016.

Ime i prezime: Katarina Dominković
Datum i mjesto rođenja: 09.07.1991.
Prebivalište: Kopanice 182
Radno mjesto: odgojiteljica
Stručna sprema: VSS, prvostupnik/bachelor predškolskog odgoja
Datum zasnivanje radnog odnosa: 06.05.2016.

Ime i prezime: Zrinka Tuzlak
Datum i mjesto rođenja: 29.10.1977., Gradačac
Prebivalište: Domobranska 52., Grebnice
Radno mjesto: kuharica
Stručna sprema: SSS, kuhar
Datum zasnivanje radnog odnosa: 01.08.2013.

Ime i prezime: Kata Madžarević
Datum i mjesto rođenja :21.06.1969., Bosanski Šamac
Prebivalište:  Matije Gupca 37., Domaljevac
Radno mjesto: spremačica
Stručna sprema: NK
Datum zasnivanje radnog odnosa: 01.08.2013.