NOVA OPĆINSKA WEB STRANICA

U funkciji je nova internetska stranica Općine Domaljevac-Šamac. Novodizajnirana službena web stranica općine uz suvremen i pregledan dizajn prilagođen zaslonima svih uređaja omogućuje i jednostavnije korištenjete bolju organizaciju sadržaja.

Stranica je interaktivno funkcionalna te kao takva osim uobičajenih informacija i sadržaja ima posebnu platformu e-Dijaspora.

Uspostavljanjem interaktivne platforme e-Dijaspora Općina Domaljevac-Šamac nastoji omogućiti što bolju suradnju i komunikaciju te jačati veze s dijasporom. Cilj  e-Dijaspore je kvalitetna izrada baze podataka pravnih subjekata porijeklom iz općine Domaljevac-Šamac kako bismo napravili poveznicu u području očuvanja naše tradicije, kulture, običaja, ali i pokrenuli gospodarsku suradnju poduzeća iz cijeloga svijeta sa lokalnim partnerima.

Također, e-Dijaspora pruža učinkovit i kvalitetan servis za izdavanje izvoda (rodni list, smrtni list, vjenčani list) i državljanstva iz matičnog ureda Domaljevac s mogućnošću dostavljanja na kućnu adresu u cijelom svijetu.