JAVNI POZIV

Javni poziv za angažiranje volontera u Ministarstvu unutarnjih poslova Županije Posavske i u osnovnim i srednjim školama Županije Posavske.

Za potrebe rada u Ministarstvu unutarnjih poslova Županije Posavske:
-Kriminalist ili kriminalistički inspektor (VII stupanj stručne spreme ili najmanje prvi ciklus visokog obrazovanja po Bolonjskom sustavu studiranja, koji se vrednuje sa 180 bodova) – 8 izvršitelja.

Za potrebe rada u osnovnim i srednjim školama Županije Posavske:
-Informatičar (VII stupanj stručne spreme ili najmanje prvi ciklus visokog obrazovanja po Bolonjskom sustavu studiranja, koji se vrednuje sa 180 bodova) – 10 izvršitelja,
-Profesor bosanskog jezika (VII stupanj stručne spreme ili najmanje prvi ciklus visokog obrazovanja po Bolonjskom sustavu studiranja, koji se vrednuje sa 240 bodova) – 1 izvršitelj,
-Razredni učitelj (VII stupanj stručne spreme ili najmanje prvi ciklus visokog obrazovanja po Bolonjskom sustavu studiranja, koji se vrednuje sa 240 bodova) – 1 izvršitelj,
-Profesor engleskog jezika (VII stupanj stručne spreme ili najmanje prvi ciklus visokog obrazovanja po Bolonjskom sustavu studiranja, koji se vrednuje sa 240 bodova) – 1 izvršitelj,
-Logoped i surdoaudiolog (VII stupanj stručne spreme ili najmanje prvi ciklus visokog obrazovanja po Bolonjskom sustavu studiranja, koji se vrednuje sa 240 bodova) – 1 izvršitelj,
-Profesor biologije (VII stupanj stručne spreme ili najmanje prvi ciklus visokog obrazovanja po Bolonjskom sustavu studiranja, koji se vrednuje sa 240 bodova) – 1 izvršitelj,
-Profesor tjelesne i zdravstvene kulture (VII stupanj stručne spreme ili najmanje prvi ciklus visokog obrazovanja po Bolonjskom sustavu studiranja, koji se vrednuje sa 240 bodova) – 1 izvršitelj i
-Ekonomist (VII stupanj stručne spreme ili najmanje prvi ciklus visokog obrazovanja po Bolonjskom sustavu studiranja, koji se vrednuje sa 180 bodova) – 1 izvršitelj.

Javni poziv i prijavni obrazac