ŠEF PROGRAMA ZA LOKALNI RAZVOJ UNDP-a U BiH POSJETIO OPĆINU

-Osnovna škola u Domaljevcu dobila STEM učionicu

Šef razvojnog programa UNDP-a u BiH Edis Arifagić posjetio je jučer, 06. veljače općinu Domaljevac-Šamac.

Na sastanku u uredu općinskog načelnika razgovarano je o projektu izgradnje vodotornja, koji se provodi u partnerskim odnosima Općine Domaljevac-Šamac, UNDP-a BiH i Vlade Županije Posavske. Idućeg tjedna planirano je potpisivanje sporazuma o suradnji između ove tri institucije, a u roku od 15 dana u planu je uvođenje izvođača u posao.

Ovom prigodom organiziran je i posjet Osnovnoj školi braće Radića u Domaljevcu. Naime, u sklopu projekta „Boljom upravom do bržeg ekonomskog rasta (EGG)“ formirano je 13 STEM učionica u Federaciji BiH na osnovu nominacija od strane tri županijska ministarstva te nakon verifikacije provedene od strane projektnog tima UNDP-a.

U organizaciji UNDP-a BiH projekt financira Vlada Kraljevine Norveške a ukupna vrijednost donirane opreme je oko 515.000 KM uz sudjelovanje resornih ministarstva u iznosu od 1/3. STEM učionice uključuju moderna računala, 3D printere, setove za robotiku i programiranje, pametne ploče i drugu opremu koja se koristi u modernizaciji nastave.

Osnovna škola u Domaljevcu jedna je od onih u kojima je formirana STEM učionica sa vrijednom informatičkom opremom. Ovom prilikom v.d. ravnatelj škole Damir Karić je uručio zahvalnice voditelju razvojnog programa UNDP-a Edisu Arifagiću i općinskom načelniku Stjepanu Piljiću na zalaganju i potpori kako bi i naša škola ušla u ovaj izuzetno važan projekt.