Preskočite na sadržaj Prijeđite na lijevu bočnu traku Prijeđite na podnožje

JAVNE NABAVKE 2020. godina

1. Dodjela ugovora za nabavku metalnih pocinčanih polica za potrebe carinskog terminala Domaljevac-Šamac

2. Dodjela ugovora za nabavku računala

3. Dodjela ugovora za nabavku usluge izrade redizajna i ažuriranje službene web stranice

4. Dodjela ugovora za nabavku proizvoda reprezentacije općine Domaljevac-Šamac za 2020. godinu

5. Dodjela ugovora za nabavku usluge održavanja programa za 2020. godinu putem pregovaračkog postupka bez objave obavještenja

6. Dodjela ugovora za nabavku usluge medijskog praćenja rada institucija općine

7. Dodjela ugovora za nabavku tiskanog materijala za potrebe općine Domaljevac-Šamac za 2020 godinu

8. Dodjela ugovora za nabavku tonera i uredskog materijala za potrebe materijala za potrebe općine Domaljevac-Šamac za 2020. godinu

9. Dodjela ugovora za nabavku roba dijelovi za radni stroj rovokopač

10. Dodjela ugovora za nabavku izvođenja radova za priključenje javnih institucija na arterški bunar

11. Dodjela ugovora za nabavku odjeće za samostalnu komunalnu službu

12. Dodjela ugovora za nabavku usluge izrade energetskog audita sa prijedlogom energetskih mjera općinske zgrade

13. Dodjela ugovora za nabavku nafte i naftnih derivata za potrebe općine za 2020. godinu

14. Dodjela ugovora za nabavku umjetnog gnojiva

15. Dodjela ugovora za nabavku vršenja larvicidnog tretmana komaraca

16. Dodjela ugovora za nabavku paketa za socijalno ugrožene

17. Dodjela ugovora za nabavku radova na izgradnji vodovodne mreže u naselju Domaljevac-Kališta

18. Dodjela ugovora za nabavku usluge nadzora na izgradnji vodovodne mreže u naselju Domaljevac-Kališta

19. Dodjela ugovora za nabavku rabljenog specijaliziranog vozila za prikupljanje komunalnog otpada

20. Dodjela ugovora za nabavku metalnih polica za potrebe carinskog terminala Domaljevac-Šamac

21. Dodjela ugovora za nabavku informatičke opreme

22. Dodjela ugovora za nabavku usluge izrade izvođačkog projekta cjevovoda i kačenja cjevovoda na vodotoranj Domaljevac

23. Dodjela ugovora za nabavku usluge prijevoza za ljetnu školu plivanja u 2020. godini

24. Dodjela ugovora za nabavku vršenja dezinsekcije na području općine Domaljevac-Šamac

25. Dodjela ugovora za nabavku radova na povećanju energetske učinkovitosti na zgradi općine Domaljevac-Šamac faza I

26. Dodjela ugovora za odabir autobusnih prijevoznika

27. Dodjela ugovora za uslugu nadzora radova na povećanju energetkse učinkovitosti zgrade općine