Skip to content Skip to footer

e-Matičar

Image

Dobrodošli u e-Matičar Općine Domaljevac-Šamac

Lica koja borave u Bosni i Hercegovini ili inozemstvu, a čije se matične knjige vode na području Federacije BiH, izvode i uvjerenja iz matičnih knjiga mogu naručiti putem elektronskog obrasca „E-Matičar Općine Domaljevac-Šamac.“  Izvode iz matičnih knjiga, uvjerenje o državljanstvu, vjenčani list ili uvjerenje o slobodnom bračnom stanju možete dobiti putem elektronskog obrasca. Traženi dokumenti će biti dostavljeni putem pošte, a pošiljke će se slati preporučeno sa dostavnicom na adresu naznačenu u vašem zahtjevu. Plaćanje ove usluge možete izvršiti putem banke uz instrukcije za uplate iz inozemstva ili iz Bosne i Hercegovine. U cijenu zahtjeva dokumenta uračunata je administrativna taksa, troškovi dostave i provizija banke.

Odaberite jedan od obrazaca

Uputstvo za popunjavanje elektronskog obrasca
Lica ovlaštena za traženje izvoda i uvjerenja iz matične knjige
Zaštita osobnih podataka
Administrativna taksa za izdavanje izvoda i uvjerenja
Instrukcije za plaćanje
Kontakt informacije
Sva prava pridržana | Općina Domaljevac-Šamac 2020