JAVNI POZIV

Oglašava se davanje u zakup Centra za zdravo starenje u Domaljevcu, ulica 104. HVO brigade 10a, k.č. 3733/22, PL 178, korisne površine 338 m2, prizemlje+kat.

Centar se zdravo starenje daje se u zakup za obavljanje djelatnosti dnevne i cijelodnevne brige o starijim osobama i osobama u stanju potrebe.

Tekst javnog poziva nalazi se OVDJE