ODRŽANA 20. REDOVNA SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA

Jučer 30. rujna 2019. godine održana je 20. redovna sjednica Općinskog vijeća. Na ovoj sjednici usvojena su izvješća o radu za 2018. godinu Općinskog pravobraniteljstva, Doma zdravlja Domaljevac, Osnovne škole braće Radića Domaljevac, Dragovoljnog vatrogasnog društva.

Vijećnici su također usvojili izvješća o radu sa financijskim izvješćem sljedećih neprofitnih organizacija s područja općine Domaljevac-Šamac: Udruga sportskih ribiča „Zlatni Karas“, Hrvatski odbojkaški klub „Domaljevac“, Hrvatski nogometni klub „Mladost“ Domaljevac te nogometni klub „Korpar“ Grebnice.

Usvojen je i prijedlog Odluke o dodjeli nekretnina na korištenje Hrvatskom nogometnom klubu „Mladost“ Domaljevac. Ovom odlukom se nogometnom klubu daje na korištenje glavno i pomoćno nogometno igralište površine 12 988 m2, te tribine s prostorijama. Navedene nekretnine mogu koristiti drugi klubovi i udruge uz suglasnost uprave Hrvatskog nogometnog kluba „Mladost“ Domaljevac.

Vijećnici su na današnjoj sjednici usvojili Odluku o prodaji motornih vozila u vlasništvu općine Domaljevac-Šamac. Prodaja vozila vršit će se putem javnog nadmetanja-licitacije, koje će provesti Povjerenstvo za provođenje javnog nadmetanja imenovano od strane općinskog načelnika. Riječ je o starim i dotrajalim vozilima koja više nisu za uporabu.

Općinsko vijeće na ovoj sjednici usvojilo je i Odluku o davanju u zakup poslovnih prostorija Centra za zdravo starenje. Navedenom odlukom utvrđeni su uvjeti, način, postupak, kriteriji i mjerila, prava i obveze ugovornih strana te prava zakupca povodom vlastitih ulaganja u poslovnu prostoriju Centra za zdravo starenje.

Donesena je Odluka kojom su utvrđeni kriteriji za subvencioniranje najamnine u stanovima namijenjenim za neprofitno-socijalno stanovanje, pravo na subvenciju, određivanje korisnika subvencije, način provođenja postupka za ostvarivanje prava na subvenciju kao i izvore financiranja prava na subvenciju.