OBAVIJEST ZA GRAĐANE

Obavijest građanima radi prijave za glasanje putem mobilnog tima na Prijevremenim izborima za načelnika općine Domaljevac-Šamac 2019. godine
Općinsko izborno povjerenstvo obavještava građane općine Domaljevac-Šamac da je u tijeku provođenje aktivnosti evidentiranja birača koji su zbog starosti, bolesti ili invalidnosti vezani za svoje domove, a u cilju omogućavanja istim da na Prijevremenim izborima za načelnika općine Domaljevac-Šamac 2019. godine glasaju u svojim domovima putem mobilnog tima.
U cilju izrade Izvoda iz konačnog Središnjeg biračkog popisa za birače koji su vezani za svoje domove zbog starosti, bolesti ili invaliditeta, OIP- o je Centru za socijalni rad i Domu za starije i invalidne osobe uputilo zahtjev za dostavu podataka o navedenim osobama, kako bi na osnovu dostavljenih podataka, te izražene volje ovih birača da na dan izbora glasaju u svojim domovima (što se utvrđuje pisanom izjavom svakog birača) mogla napraviti prijedlog naprijed navedenog Izvoda.
Medicinska dokumentacija je sastavni dio izvještaja koji će OIP-o   dostaviti Središnjem izbornom povjerenstvu BiH kao obrazloženje o potrebi glasanja naprijed navedene kategorije birača putem mobilnog tima.
Radi evidentiranja naprijed navedenih birača i uspostavljanja kontakta sa istim potrebno je OIP-u dostaviti slijedeće podatke: ime i prezime birača, ime oca birača, spol, datum rođenja, JMBG, točnu adresu prebivališta, odnosno boravišta za raseljena lica (obavezno ulica i kućni broj, naseljeno mjesto), broj telefona kao i medicinsku dokumentaciju o bolesti ili invalidnosti birača kao uvjet za njegovo kućno liječenje.
Navedeni podatci se mogu dostaviti na adresu Općinskog izbornog povjerenstva ili na mail adresu domaljevac.oip@gmail.com, najkasnije do 31.01.2019.godine, kako bi OIP-a u suradnji s Centrom za birački popis, napravila plan obilaska birača radi prijedloga upisa istih u Izvod iz Središnjeg biračkog popisa za glasanje putem mobilnog tima.

Napominjemo, da bez svih traženih podataka Općinsko izborno povjerenstvo, neće moći izvršiti potrebne provjere i sačiniti Izvod, a samim tim navedene osobe neće moći ostvariti biračko pravo putem Mobilnog tima.

Obavijest građanima o popisu birača na Prijevremenim izborima za načelnika općine Domaljevac-Šamac 2019. godine

Općinsko izborno povjerenstvo obavještava građane općine Domaljevac-Šamac da se mogu javiti u Centar za birački popis radi provjere da li se njihovo ime nalazi na Popisu birača koji su prijavljeni da glasaju putem pošte. 
Centar za birački popis nalazi se u zgradi Općine Domaljevac-Šamac.
 

                                                                 OIP Domaljevac-Šamac