ODRŽANA 19. REDOVNA SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA

Danas 08. srpnja 2019. godine održana je 19. redovna sjednica Općinskog vijeća. Na ovoj sjednici usvojena su izvješća o radu za 2018. godinu Dječjeg vrtića Domaljevac, Općinskog izbornog povjerenstva te općinske Službe za financije i gospodarstvo, dok Izvješće o radu za  2018. godinu Centra za socijalni rad nije dobilo potrebnu većinu.

Izvješće o izvršenju proračuna za 2018. godinu također nije dobilo potrebu većinu tijekom glasovanja. Ovim izvješćem evidentiran je višak rashoda u odnosu nad prihodima, odnosno proračunski deficit u 2018. godini u iznosu od 110.654,00 KM.

Općinsko vijeće usvojilo je zaključak o davanju suglasnosti na Pravilnik o plaćama i naknadama izabranih dužnosnika, državnih službenika i namještenika i zaposlenika u Samostalnoj službi za komunalne djelatnosti u jedinstvenom tijelu uprave Općine Domaljevac-Šamac.

Ovim Pravilnikom regulirana su sva pitanja naknada koja nemaju karakter plaća. Pravilnik je dobio pozitivno mišljenje sindikalne organizacije, a njegovim donošenjem olakšat će se ostvarivanje prava iz radnih odnosa. Usvajanjem Pravilnika ispoštovana je jedna od preporuka Ureda za reviziju FBiH iz 2016. godine.

Usvojena je i Odluka o osnivanju, upravljanju, raspolaganju i korištenju stambenog fonda uz primjenu principa socijalnog stanovanja. Ovom odlukom utvrđeni su principi temeljem kojih se primjenom načela socijalnog stanovanja osigurava stambeno zbrinjavanje osoba koje nisu u mogućnosti samostalno riješiti svoje stambeno pitanje.

Donesena je i Odluka o dodjeli nekretnine na korištenje. Riječ je dodjeli teniskog terena na Srimcu novoformiranom Tenis klubu Domaljevac. Teren se daje na korištenje dok postoji potreba, a Tenis klub dužan je voditi brigu o održavanju terena, dogovaranju termina za korištenje i ostalim aktivnostima kako bi se korištenje ovog resursa dovelo u potreban red.

Općinsko vijeće na ovoj sjednici usvojilo je i Odluku o preuzimanju vlasničkih prava i obveza nad društvom Radiotelevizija Herceg-Bosne d.o.o. Mostar. Vlasnici i osnivači ove televizijske kuće su općine i županije s hrvatskom većinom, a ovom odlukom i naša općina postaje dio ovog projekta.

Program je nedavno krenuo u eksperimentalnom obliku, a vremenom će se mijenjati i usavršavati. U narednom periodu planirano je osnivanje studija u Orašju, čime će se omogućiti kvalitetnija suradnja i zastupljenost sadržaja sa prostora Posavine. Ovaj program ne mijenja inicijativu za javnim televizijskim servisom na hrvatskom jeziku nego je samo dopuna postojeće ponude.