SJEDNICA STOŽERA CIVILNE ZAŠTITE OPĆINE DOMALJEVAC-ŠAMAC Ispis
Srijeda, 21 Ožujak 2018 12:33

Održana je sjednica Stožera civilne zaštite općine Domaljevac-Šamac čiji je rad aktiviran na temelju Rješenja o uvođenju redovne mjere obrane od poplava za Srednju Posavinu zbog porasta vodostaja rijeke Save. Općinski načelnik Mario Jurkić u svojstvu zapovjednika i njegov pomoćnik za civilnu zaštitu Miroslav Lucić u svojstvu načelnika Stožera informirali su o trenutnom stanju.

Na vodomjernoj stanici Slavonski Šamac dostignut je nivo pri kojem se proglašavaju mjere redovne obrane od poplava, tako da je Glavni rukovoditelj obrane od poplava na vodnom području rijeke Save u Federaciji BiH donio Rješenje o proglašenju početka redovne obrane od poplava na poplavnom području Srednja Posavina.

U skladu s prognoziranim hidrometeorološkim prilikama na vodnom području rijeke Save u Federaciji BiH, očekuje se dodatno povećanje vodostaja na ovom dijelu toka rijeke Save.

O ovome su obaviještena pravna lica koja su zadužena za provođenje mjera aktivne obrane od poplava, koje se odnose na zaštitne vodne objekte na poplavnim područjima Srednja Posavina.

Sve aktivnosti na praćenju i obavještavanju o trenutnom hidrološkom stanju se provode u skladu s Federalnim operativnim planom obrane od poplava (FOP).

Zbog nastale situacije općinska Služba civilne zaštite kontinuirano vrši pojačano praćenje stanja vodostaja kao i vodozaštitnih objekata te se prikupljaju i dodatne informacije oko stanja vodostaja uzvodno na rijeci Savi kao i vodostaja rijeke Bosne.

Ostali članovi Stožera su iskazali spremnost svojih službi za eventualno djelovanje u slučaju potrebe.