Video sadržaj


Ured općinskog načelnika PDF Ispis E-mail
Općinski načelnik je nositelj izvršne vlasti u okviru prava i obveza općine.

Općinski načelnik obavlja slijedeće poslove:

-    predstavlja i zastupa općinu Domaljevac-Šamac
-    donosi akte iz svoje nadležnosti
-    izrađuje i Vijeću na usvajanje podnosi nacrt i prijedlog proračuna, ekonomske planove, razvojne planove,
     investicijske programe, prostorne i urbanističke planove i ostale planske i regularne dokumente koji se odnose
     na korištenje i upravljanje zemljištem, uključujući zoniranje i korištenje javnog zemljišta
-    predlaže odluke i druge opće akte Vijeću
-    provodi općinsku politiku u skladu sa odlukama Vijeća
-    izvršava proračun općine
-    osigurava primjenu odluka i drugih akata Vijeća
-    izvršava zakone i druge propise čije je provođenje povjereno općini
-    utvrđuje organizaciju službi za upravu i drugih službi općine
-    donosi pravilnik o unutrašnjoj organizaciji službi
-    realizira suradnju općine sa drugim općinama, gradovima, međunarodnim i drugim organizacijama u skladu sa
     odlukama i zaključcima Vijeća i njegovih radnih tijela
-    podnosi izvješće Općinskom Vijeću o ostvarivanju općinske politike i svojim aktivnostima
-    odgovoran je za ustavnost i zakonitost akata koje donosi, odnosno predlaže Vijeću
-    obavlja i druge poslove sukladno zakonu i drugim propisima

OSNOVNI PODACI O DJELATNICIMA


-    Ime i prezime: Mario Jurkić
-    Rođen: 10.05.1980. godine u Bosanskom Šamcu
-    Mjesto prebivališta: Domaljevac
-    Stručna sprema: Profesor njemačkog jezika i književnosti i povijesti
-    Radno mjesto: Općinski načelnik-    Ime i prezime: Radenka Klajić
-    Rođena: 27.01.1975. godine u Bosanskom Šamcu
-    Mjesto prebivališta: Donja Mahala
-    Stručna sprema: SSS, IV stupanj, ekonomski tehničar                                    
-    Radni odnos u Općini Domaljevac-Šamac zasnovala
     17.10.1994. godine
-    Radno mjesto: Tajnik ureda općinskog načelnika
 


-    Ime i prezime: Vesna Anđić
-    Rođen: 16.05.1986. godine u Gradačcu
-    Mjesto prebivališta: Domaljevac
-    Stručna sprema: bacc.admin.publ.
-    Radni odnos u Općini Domaljevac-Šamac
     zasnovala 01.04.2013. godine
-    Radno mjesto: Viši samostalni referent za upravljanje ljudskim resursima i centrom za pružanje usluga