Video sadržaj


Obavijest – Anketa Godišnje istraživanje farmi 2018 (GIF) PDF Ispis E-mail
Petak, 30 Studeni 2018 10:36

Na temelju Zakona o statistici u Federaciji BiH („Službene novine Federacije BiH“ broj 63/03 i 9/09) i u skladu sa Planom provođenja statističkih istraživanja od interesa za Federaciju Bosne i Hercegovine, obavještavamo Vas da će se u periodu od 01.12 do 15.12.2018. godine, na teritoriji općine Domaljevac-Šamac provesti Anketa Godišnje istraživanje farmi 2018 (GIF).

Anketiranje kućanstava na terenu obavljaju anketari, ovlašteni od strane Federalnog zavoda za statistiku, na uzorkom izabranim kućanstvima na području općine Domaljevac-Šamac.

GIF-om 2018. prikupljaju se podaci o ostvarenoj poljoprivrednoj proizvodnji (biljna i stočna proizvodnja), uporabi poljoprivrednih proizvoda, radnoj snazi na gospodarstvu, podaci o rentama i cijenama zemljišta i međufaznoj potrošnji u poljoprivredi.

Prikupljeni podaci su povjerljivi i bit će objavljeni u agreriranom obliku. Uporaba, povjerljivost i zaštita podataka utvđena je člancima od 36. do 42. Zakona o statistici FBiH i primjenjivat će se prilikom statističke obrade predmetnih podataka.