Video sadržaj


SANIRANA OŠTEĆENJA NA LJETNIM NASIPIMA PDF Ispis E-mail

Tijekom jučerašnjeg redovnog praćenja vodnih objekata od strane Službe civilne zaštite općine Domaljevac-Šamac na ljetnim nasipima na lokaciji Guštre i Njiverice uočeno je propuštanje vode u nožici naspe.

Angažmanom postrojbi civilne zaštite i djelatnika komunalne službe napunjeno je 500 vreća koje su postavljene na kritičnim točkama i tako zaustavljeno daljnje oštećenje ljetnog nasipa.

Tijekom današnjeg dana vodostaj rijeke Save je u ponovnom opadanju te se očekuje da će se smanjiti rizik od daljnih oštećenja nasipa.

Ostali zaštitni vodni objekti su u stabilnom i funkcionalnom stanju a nadzor nad istim se redovno vrši kao i praćenje trenutnog hidrološkog stanja.

Općinska Služba civilne zaštite će zbog trenutne situacije i u narednom periodu kontinuirano vršiti praćenje stanja vodostaja kao i izdanskih voda.