Video sadržaj


Obavijest za građane PDF Ispis E-mail
Petak, 12 Svibanj 2017 20:39

Obavještavamo Vas da će se u periodu od 15. - 28. 05. 2017. godine, sukladno Planu provođenja statističkih istraživanja od interesa za Federaciju BiH, na području općine Domaljevac-Šamac provesti Anketa o upotrebi informacijsko-komunikacijskih tehnologija u kućanstvima i pojedinačno. Anketu će na terenu obavljati anketari ovlašteni od strane Federalnog zavoda za statistiku. Cilj ankete je prikupiti podatke o pristupu informacijskim i komunikacijskim tehnologijama, upotrebi računala, korištenju interneta, upotrebi elektronskih servisa javne uprave, trgovini putem interneta, elektronskim vještinama te socio-demografskim karakteristikama ispitanika.

Prikupljeni podaci iz Ankete su povjerljivi i isti će se, sukladno odredbama članka 37. Zakona o statistici FBiH, koristiti isključivo u statističke svrhe .

Zamoljavaju se stanovnici općine Domaljevac-Šamac za razumijevanje i podršku u provođenju ove aktivnosti.