Video sadržaj


Općinski načelnik na predstavljanju ReLOaD projekta PDF Ispis E-mail
Četvrtak, 27 Travanj 2017 11:44

Načelnik općine Domaljevac-Šamac, Mario Jurkić, sudjelovao je na predstavljanju projekta „Regionalni program lokalne demokracije na Zapadnom Balkanu (ReLOaD)
kojeg financira Europska unija (EU) i Razvojnog programa Ujedinjenih nacija (UNDP). Ukupan proračun projekta je 10 miliona eura, od toga 8,5 miliona eura financira Europska unija, a ostatak od 1,5 miliona eura sufinancirat će UNDP i jedinice lokalne samouprave uključene u ReLOaD.

ReLOaD projekt obuhvaća Jedinice lokalne samouprave iz Albanije, Bosne i Hercegovine, bivše Jugoslovenske Republike Makedonije, Crne Gore, Kosova i Srbije.

ReLOaD inicijativa će poboljšati suradnju između lokalnih vlasti i organizacija civilnog društva (OCD), fokusirajući se na transparentno financiranje OCD-a širom Zapadnog Balkana. U periodu od tri godine, od 2017. do 2020. godine, 38.000 građana će imati koristi od 200 projekata, koji će biti realizirani u skladu sa lokalnim prioritetima. Ovi projekti će realizirati OCD-ovi, u suradnji sa jedinicama lokalne samouprave, a bit će uključeno 50 gradova i općina u šest zemalja Zapadnog Balkana.

Cilj ReLOaD projekta je jačanje partnerstava između lokalnih vlasti i civilnog društva na Zapadnom Balkanu, širenjem uspješnog modela transparentnog projektnog financiranja organizacija civilnog društva iz općinskih proračuna, usmjerenog ka većem građanskom učešću u procesima donošenja odluka i unapređenju nivoa pružanja usluga u lokalnim zajednicama. ReLOaD će unaprijediti financijske mehanizme putem kojih će općine, koje financiraju OCD-ove, implementirati aktivnosti prioritetne za lokalni razvoj, u suradnji s organizacijama civilnog društva. Na taj način ReLOaD projekt će, u partnerstvu sa lokalnim vlastima širom Zapadnog Balkana,  doprinijeti povećanju uključenosti civilnog društva u procese donošenja odluka i poboljšanju nivoa pružanja usluga u skladu sa lokalnim potrebama.