Video sadržaj


Izvješće sa IX. sjednice Općinskog Vijeća PDF Ispis E-mail
Ponedjeljak, 23 Studeni 2009 13:39
Na IX. redovnoj sjednici Općinskog Vijeća općine Domaljevac-Šamac održanoj 16. 11. 2009. godine usvojen je izmijenjeni dnevni red sa 7 točaka, obzirom da su 4. i 8. točka predloženog dnevnog reda skinute sa dnevnog reda na prijedlog predlagatelja.
 
Po prvoj točki Općinski načelnik je iscrpno informirao Općinsko Vijeće o svojim aktivnostima i aktivnostima službi između VII. i IX.  sjednice Općinskog vijeća.
 
Pod 2. točkom jednoglasno je donesena Odluka o utemeljenju općinske službe za upravu. Poslovi iz samoupravnog djelokruga Općine će se obavljati kroz tri službe i to:
-          Služba za financije i gospodarstvo,
-          Služba za pravne poslove, urbanizam i katastar i
-          Služba za civilnu zaštitu i branitelje iz Domovinskog rata.
 
3. i 4. točka dnevnog reda jednoglasno su usvojene, a donesene su u cilju reguliranja imovinskih prava na terenu i tiču se realizacije ugovornih odnosa, odnosno uređenja imovinsko pravnih odnosa pravnih sljedbenika po ugovorima o zamjeni ili kupoprodaji državne – općinske imovine.
 
Pod 5. točkom Općinsko Vijeće jednoglasno je usvojilo Poslovnik o svom radu bez rasprave.
 
6. točka, koja se odnosila na prihvaćanje Izvješća povjerenstva o provedenom natječaju za dodjelu zemljišta u zakup za poljoprivrednu proizvodnju je izazvala najširu raspravu ali je dobila podršku 8 vijećnika, 2 vijećnika su bila protiv, a 1 vijećnik zbog mogućeg sukoba interesa je zatražio izuzeće od glasovanja.
 
7. točka je pokazala zajedništvo u promišljanju i jedinstvo svih vijećnika u namjeri ostvarenja ovlaštenja lokalne zajednice u maksimalnom kapacitetu kroz formiranje Mjesnih zajednica. Vijeće je jednoglasno prihvatilo inicijativu i donijelo Odluku da se krene u proces formiranja 5 Mjesnih zajednica na području općine Domaljevac-Šamac.