Video sadržaj


INFORMACIJA O STANJU VODOSTAJA NA VODNOM PODRUČJU RIJEKE SAVE U FBIH PDF Ispis E-mail
Subota, 24 Ožujak 2018 14:53
Agencija za vodno područje rijeke Save Sarajevo nastavlja da vrši pojačano praćenje vodostaja na svim vodotocima na vodnom području rijeke Save u Federaciji BiH.

Na vodotocima u slivu rijeke Save se bilježi tendencija blagog opadanja nivoa vodostaja i prognozira se nastavak ovakvog trenda.
Na rijeci Savi vodostaji su u stagnaciji, a očekuje se da će trend preći u opadanje u narednih 10 sati.

Zaštitni vodni objekti su u stabilnom i funkcionalnom stanju, o čemu se brinu pravni subjekti koji provode mjere aktivne obrane od poplava na području Posavskog kantona.
U Agenciji za vodno područje rijeke Save i dalje su na snazi 24-satna dežurstva gdje se sve aktivnosti na praćenju i obavještavanju o trenutnom hidrološkom stanju provode u skladu sa Federalnim operativnim planom odbrane od poplava (FOP).

Agencija za vodno područje rijeke Save će zbog aktualnosti situacije i u narednom periodu kontinuirano vršiti pojačano praćenje i obavještavanje o stanju vodostaja na vodotocima na vodnom području rijeke Save u FBiH.
                                                      

                                                          Odjeljenje za informacijski sistem voda                            
                                                           
Dežurni centar